CCT2018

Coronary: Directors & Faculty

Honorary Advisors
Yasushi Asakura
(Hakujikai Memorial Hospital)
Keiichi Igarashi Hanaoka
(Hanaoka Seishu Memorial Cardiovascular Clinic)
Tomoaki Hinohara
(Sequoia Hospital)
Osamu Katoh
 
Mikihiro Kijima
(Hoshi General Hospital)
Eisho Kyo
(Kusatsu Heart Center)
Satoru Otsuji
(Higashi Takarazuka Satoh Hospital)
Takahiko Suzuki
(Toyohashi Heart Center)
Kinzo Ueda
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)
Masahisa Yamane
(Saitama Sekishinkai Hospital)
Coronary Course Directors
Kazuhiro Ashida
(Seirei Yokohama Hospital)
Maoto Habara
(Toyohashi Heart Center)
Ichiro Hamanaka
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)
Yuji Hamazaki
(Showa University Hospital)
Yasumi Igarashi
(Tokeidai Memorial Hospital)
Tomohiro Kawasaki
(Shin-Koga Hospital)
Kenya Nasu
(Toyohashi Heart Center)
Yuji Oikawa
(The Cardiovascular Institute Hospital)
Atsunori Okamura
(Sakurabashi Watanabe Hospital)
Junya Shite
(Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital)
Etsuo Tsuchikane
(Toyohashi Heart Center)
Takafumi Tsuji
(Kusatsu Heart Center)
Junji Yajima
(The Cardiovascular Institute Hospital)
Ryohei Yoshikawa
(Sanda City Hospital)