Coronary
Coronary
Honorary Advisors

Tomoaki Hinohara
(Sequoia Hospital)

Osamu Katoh

Shigeru Saito
(Shonan Kamakura General Hospital)

Takahiko Suzuki
(Toyohashi Heart Center)

Honorary Supervisory Diractors

Yasushi Asakura
(Hakujikai Memorial Hospital)

Keiichi Igarashi Hanaoka
(Hanaoka Seishu Memorial Cardiovascular Clinic)

Eisho Kyo
(Kusatsu Heart Center)

Satoru Otsuji
(Higashi Takarazuka Satoh Hospital)

Kinzo Ueda
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Masahisa Yamane
(Saitama Sekishinkai Hospital)

Supervisory Directors

Ichiro Hamanaka
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Yuji Hamazaki
(School of Medicine, Showa University)

Yasumi Igarashi
(Tokeidai Memorial Hospital)

Kenya Nasu
(Toyohashi Heart Center)

Junya Shite
(Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital)

Etsuo Tsuchikane
(Toyohashi Heart Center)

Takafumi Tsuji
(Kusatsu Heart Center)

Junji Yajima
(The Cardiovascular Institute Hospital)

Coronary Course Directors

Kazuhiro Ashida
(Seirei Yokohama Hospital)

Maoto Habara
(Toyohashi Heart Center)

Ichiro Hamanaka
(Rakuwakai Marutamachi Hospital)

Yuji Hamazaki
(School of Medicine, Showa University)

Yasumi Igarashi
(Tokeidai Memorial Hospital)

Tomohiro Kawasaki
(Shin-Koga Hospital)

Kenya Nasu
(Toyohashi Heart Center)

Yuji Oikawa
(The Cardiovascular Institute Hospital)

Atsunori Okamura
(Sakurabashi Watanabe Hospital)

Junya Shite
(Osaka Saiseikai Nakatsu Hospital)

Etsuo Tsuchikane
(Toyohashi Heart Center)

Takafumi Tsuji
(Kusatsu Heart Center)

Junji Yajima
(The Cardiovascular Institute Hospital)

Ryohei Yoshikawa
(Sanda City Hospital)

CCT Administration Office
1-1-5-2E Maedaminami-machi, Toyohashi, Aichi 440-0851, Japan
TEL:+81-532-57-1275, FAX:+81-532-52-2883, E-mail: secretariat@cct.gr.jp, Website: http://cct.gr.jp/